Refactoring

Wat is refactoring vraag je jezelf misschien af… Refactoring is een term afkomstig uit de software engineering. Bij refactoring wordt er aan een programma of een deel van de programma gewerkt. De programmacode wordt goed bekeken en waar mogelijk versimpeld, aangepast naar nieuwe inzichten om het efficienter te laten werken. Het programma zal sneller werken en belast de computer minder zwaar. In de meeste gevallen blijft de functionaliteit precies hetzelfde, er zijn alleen betere manieren gevonden om dat zelfde te doen. Soms blijkt het programma aan een update toe, er moeten dan aanpassingen worden gedaan omdat er nieuwe functionaliteit nodig is.

Self

Self is in sommige programmeertalen een bijzondere term. Heel simpel gezegd slaat het op wat er op dat moment actief is. Er kan van alles geschreven zijn in de programmacode, er kan van alles opgeslagen zijn op de hard schijf, er kan van alles geladen zijn in het geheugen maar als men Self aanroept dan gelden bewerkingen alleen op wat er op dat moment actief is.

Refactor ‘jouw’ Self

Met deze vrij ingewikkelde naam voor mijn praktijk probeer ik een link te leggen tussen mijn koude zakelijke IT achtergrond en het hele warme spirituele pad dat ik bewandel. Bij mensen gaat het er niet om dat je efficiënter werkt (al kan dat wel een fijn gevolg zijn).
Door iemands ‘zijn’ te refactoren met nieuwe en eeuwenoude technieken is het mogelijk om mensen dichter bij hun natuur te brengen, tot de essentie terug te gaan. Door het oplossen van trauma, doorbreken van oneigenlijke mechanismen en bewustwording kan hetzelfde worden bereikt als met het opschonen van code. Waar het voor software beter functioneren betekent is het voor mensen; gelukkig zijn, thuis voelen in je eigen leven en succes hebben.

Hoe dan?

Net als in de voorbeelden kunnen we samen onderzoeken wat er op dit moment aan de hand is. Werken aan Self betekend dat we niet heel lang terug gaan als daar iets groots is gebeurt, als je daar geen last van hebt. Werken aan Self betekend dat je naar vandaag kijkt, of deze week en samen maken we zichtbaar wat jou dient en wat jouw geluk in de weg staat. Het kan zijn dat je sterke behoefte hebt aan zekerheid, (zelf)vertrouwen maar dat die behoefte niet bevredigd wordt. Het kan zijn dat er iets anders speelt, door opmerkzaam te zijn komen we daar snel achter. Soms speelt er een vraag, achter de vraag. Ook daar komen we achter.
Als we eenmaal weten wat er speelt kunnen we daar op ingaan. Er zijn veel dingen die je kan doen om jouw gelukstoestand te verslechteren, die zijn wel bekend bij iedereen. Vaak weet men ook wel wat acties te noemen waardoor het beter gaat. Ik heb het geluk gehad om met verschillende leraren een rijk assortiment technieken en kennis op te doen om duurzaam verandering te bereiken. Uit de spirituele wereld, uit de psychologie en uit mijn rijke ervaring in het bedrijfsleven, er staat veel tot onze beschikking om toe te passen.

Maar uhhh coaching?

Als je een betere term weet mag je het zeggen. Wat ik met mijn praktijk doe gaat verder dan een gesprek tussen lotgenoten of vrienden, en het is van een andere orde dan een psychotherapeut of psychiater. Bij de reguliere psychische zorg wordt er en diagnose gesteld, iemand is ziek. Er is iets mis en daar staat een behandeling tegenover. Er is iets in die persoon kapot en dat moet gemaakt. Veel wordt dan gewerkt aan de overtuigingen van die persoon, soms wordt de chemische balans van de hersenen beïnvloed door medicijnen.
Dat kan heel goed werken en ik ken veel mensen die er veel baat bij hebben gehad.

In mijn praktijk beschouw ik ieder mens als heel. Vaak wordt er gewerkt aan een hele gezonde reactie op een hele ongezonde situatie. Ieder mens heeft een fysiek lichaam, een emotioneel lichaam en een energie lichaam. Mensen hebben ook een sterke spirituele beleving, sommige mensen zijn zich daar meer of minder van bewust of willen het nog niet zo toegeven. Trauma, aangeleerd gedrag dat in gaat tegen de authentieke zelf, oude overtuigingen die niet meer nodig zijn, alles laat sporen na in die lichamen. Dat is ook weer heel gezond, het is ook heel gezond om daar eens onderhoud op te doen.
Eenmaal onderhouden en het verschil te merken kunnen we werken aan het optimaliseren, het ontwikkelen van die lichamen. Iedereen weet wat je kan doen om je fysiek lichaam te ontwikkelen, gezond eten en sport. Maar er is zoveel meer waar ik je alles over wil vertellen.

Wat ik voor jou kan doen

Kijk hier bij de aanbod pagina: aanbod. Hier staat dat we in ieder geval een intake kunnen doen. Hierbij stellen we in een eerste gesprek vast wat jou het beste dient, eerst een los traject om aan iets specifieks te werken, misschien is de weg vrij voor het ‘Lichter Leven’ programma waar bijna alle technieken en kennis samen komen.